Kurzy, semináre, prednášky

Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc., spolu so špecializovaným tímom odborníkov pripravuje a prevádzkuje jednodenné kurzy vo forme seminárov, zameraných na:
- aromaterapiu
- využitie bylín ako korenín v gastronómii
- príprava nápojov z bylín
- pripravujeme jedlá podľa piatich elementov
- varíme seniorom

Na seminár, exkurzie, zájazdy, návšteva jednotlivcov, je potrebné sa predom prihlásiť. Termíny konania budú včas oznámené. Exkurzie sú odporučené pre všetky druhy škôl, pre záujmové organizácie, alebo menšie skupiny, k samostatnému štúdiu. Všetkým bude poskytnutý odborný výklad.
Copyright © Občianske združenie Škola – FLOREA    Všetky práva vyhradené.