Aktuality

Škola tradičnej čínskej medicíny so sídlom v Piešťanoch

Cesta do Číny
Ku koncu 1.ročníka študenti navštívili Čínu, provinciu Hebei, s hlavným mestom Peking a mesto Hengshui City. Z pobytu prinášame v galérii niekoľko záberov.

2. ročník školy tradičnej čínskej medicíny v Piešťanoch
2.ročník TČM sme otvorili v septembri 2018 .Celý 2.ročník je zameraný na praktic kú časť nasledovne:
Diagnostické metódy TČM
Akupunktúrne body a meridiánové dráhy
Tui-na masáže
Základné metódy liečenia v TČM.

Informácia pre 1.ročník
Adresa: Hotel Máj Piešťany
Ulica: Hlboká (naproti Zimnému štadionu/

Pre koho sme štúdium vytvorili:
Je dostupné každému, kto má vzťah k tradičnej čínskej medicíne. Nie je limitované vekom ani profesiou, iba záujmom o túto oblasť vzdelávania, ktorá Vám zaručene obohatí život, prinesie veľa námetov v životnom štýle nielen Vám, aj Vašim priateľom a rodinným príslušníkom.

Obsahová náplň štúdia: Štúdium je dvojročné, prebieha externou formou, jedenkrát mesačne (sobota a nedeľa).
Obsahová náplň štúdia v 1.ročníku je viazaná na získanie základných poznatkov z TČM. 1.semester je vyslovene teoretického základu, pozostáva z 12 lekcií, prednes v anglickom a čínskom jazyku, s tlmočením do slovenčiny. Študenti ku každej lekcii dostanú tézy, ktoré slúžia k príprave na každý seminár. Základ tvorí pochopenie jin a jang, filozofia piatich elementov, piatich orgánov, meridianový systém. Praktická časť je zameraná na nácvik diagnózy, liečiteľské metódy (masáž, bankovanie, moxy, škrabanie a pod.) Po ukončení 1. ročníka je možnosť doplnenia praktických vedomostí na klinike v Číne.
Školné v 1. ročníku september-jún, predstavuje 650 € .

Termíny vyučovania pre 1. ročník:
1. 29.-30.9.2018 otvorenie s následnou výučbou /otvorenie o 9. hod./
2. 27.-28.10.2018
3. 24.-25.11.2018
4. 15.-16.12.2018
5. 26.-27.1.2019
6. 23.-24.2.2019
7. 23.-24.3.2019
8. 27.-28.4.2019
9. 25.-26.5.2019
10. 15.-16.6.2019

Súčasťou výučby bude aj cvičenie Čikung, vo vonkajších priestoroch hotela .
Stravovanie (obedy) sú zabezpečené v hoteli Máj. Parkovanie je v priestoroch hotela Máj, bezplatné. Aktuálne informácie budeme zverejňovať.

Zodpovedný garant za štúdium: prof.Ing. Anna Jakábová, CSc.

Prihlášky zasielajte na e- mailovú adresu a.jakabova@gmail.com
Tel.:0908766400 alebo 0902468002
Copyright © Občianske združenie Škola – FLOREA    Všetky práva vyhradené.