Aktuality

Škola tradičnej čínskej medicíny so sídlom v Piešťanoch

Adresa: Hotel PARK
Nábrežie Ivana Krasku č.2
921 01 Piešťany

Informácia o štúdiu:
Štúdium Tradičnej čínskej medicíny /TČM / otvárame v septembri v roku 2017 v Piešťanoch. Dvojročné štúdium budú poslucháči absolvovať externou formou, v mesačných intervaloch. Termíny nájdete nižšie.
Hlavný zámer štúdia TČM
bude patriť pochopeniu čínskej filozofie, v nadväznosti na dlhoveké skúsenosti. Podstatnou devízou našej školy, ktorú ponúkame pre každého jednotlivca kto má o TČM záujem, je zabezpečovanie výučby skúsenými čínskymi lekármi, s ktorými naše občianske združenie spolupracuje už niekoľko rokov.
Pre koho sme štúdium pripravili:
Pre každého, kto má vzťah k TČM, bez ohľadu na vekovú kategóriu, pre tých, ktorí chcú poznatky využiť vo svojej profesii, ale aj pre tých, ktorí sa chcú v tejto oblasti vzdelávať v rámci poznania seba samého, alebo budú chcieť poskytnúť pomoc iným.
Obsahová náplň štúdia:
Štúdium je programované do dvoch ročníkov nasledovne:
1.ročník –základy TČM, v teoretickej forme, o filozofii yin a Yang, teória piatich elementov, systém meridiánov a ďalšie teórie v obsahu 10 seminárov , praktické vyučovanie celkove 4 semináre. Počas 1. ročníka študenti zvládnu aj cvičenie Qi Gong/Či-kung/, zoznámia sa so základmi čínskej odbornej terminológie. Súčasťou výučby v 1. ročníku je aj vstup do základov fytoterapie, dietológie, práce s energiou .
Po ukončení 1. ročníka , bude študentom umožnený
3.týždňový praktický kurz v Číne, v partnerskom ústave a nemocnici, s praktickou výučbou TČM.
Termíny vyučovania pre 1. ročník :
1. 23.-24.9. 2017 Zahájenie s následným vyučovaním
2. 21.-22.10 . 2017
3. 18.-19.11. 2017
4. 9.-10.12. 2017
5. 20. 21. 1. 2018
6. 17.-18.2 2018
7. 17.-18.3. 2018
8. 14. -15.4. 2018
9. 19. -20.5. 2018
10. 2. - 3.6. 2018
Prednášky sú programované na soboty a nedele, so začiatkom sobota o 9.hod. a nedeľa ukončenie o 15.hod. s hodinovou prestávkou na obed.
2.ročník
Obsahová náplň pre 2. ročník bude nadväzovať na poznatky z 1.ročníka,ďalej na základné druhy ochorení, prevencia a liečebné metódy, znalosť masážnych techník, akupunktúry a moxibasie, fytoterapia, výživa podľa TČM, význam bylín v kuchyni a pod.
Po ukončení štúdia by mali absolventi zvládnuť:
Informovať pacienta o jeho súčasnom stave a možnostiach prevencie
Navrhnúť prijateľný spôsob liečebných metód s využitím poznatkov TČM
Zvládnuť základné druhy klasických masáží a liečiteľských metód
Schopnosť riadiť ambulanciu čínskeho lekára na Slovensku
Na základe získaných poznatkov z fytoterapie odporučiť použitie vhodných druhov liečivých rastlín pri bežných druhoch ochorení.

Po úspešnom absolvovaní dvojročného štúdia bude absolventom vydaný certifikát o absolvovaní štúdia.

Garant a lektori štúdia:
Garant štúdia:
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.
Vedecký pracovník a praktik v oblasti fytoterapie

Lektori:
Dr.Li Jianzhong -absolvent lekárskej fakulty, s takmer 40 ročnou praxou alternatívnej medicíny všeobecného lekárstva
Zastrešuje celý rozsah štúdia TČM
Dr. Li Shan absolvent lekárskej fakulty TČM - v Číne
Povedie praktickú časť pri štúdiu liečiteľských metód TČM
Dr. Li Jianghua – absolventka lekárskej fakulty TČM v Číne
Je odborníčkou v oblasti Etiologie, kožných ochorení a liečiteľských metód

Doc. Ing. Daniela Benediková, PhD – odborníčka, špecialistka v oblastil iečivých rastlín, dietológie.
Ing. Jarmila Neugebauerová, vysokoškolská učiteľka Mendelovej univerzity Brno, ZF Lednice na mor. Venuje sa štúdiu použitia liečivých rastlín čínskej herbológie.

Predpokladaná cena štúdia: Predpoklad je za polročné štúdium 300 Euro, platí sa dopredu, alebo pri zápise pri prvej lekcii, s cenou 310 €. Cena jedného ročníka je 600 €.

Prihlášky na štúdium zasielajte na e-mail: ajakabova@gmail. com
Alebo na adr. Anna Jakábová, Bratislavská 137, 921 01 Piešťany

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Kontakt: tel.:
E-mail :
Požadujem ubytovanie: áno nie -vyznačte
Prihlášku na štúdium zašlite do 30.6.2017,
Ďalšie informácie
Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené priamo v Hoteli Park, Nábrežie Ivana Krasku, v peknom prostredí, s možnosťou využívania bazénu, liečebných procedúr, ambulancie TČM. /Vedľa Národného ústavu reumatických chorôb z jednej strany a z druhej strany vedľa piešťanského divadla/.
Copyright © Občianske združenie Škola – FLOREA    Všetky práva vyhradené.