Vitajte na našej stránke!

Občianske združenie Škola - FLOREA so sídlom Prietrž-Podhorie, nájdete v krásnom, tichom podhorskom, prostredí, v náručí čistej prírody. Tu sme založili medicínsku záhradu s liečivými rastlinami, pozostávajúcu z bylín a drevín slovenskej a čínskej proveniencie, s cieľom ich využitia pre harmóniu tela i duše.

Myšlienka, vytvoriť bylinkovú záhradu v tomto prostredí, vychádzala práve z využitia prírodných podmienok , ktoré tu nachádzame a ktoré môžu poskytnúť pestovanie rastlín bez zásahu chémie, syntetických hnojív, postrekov ,ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu bylín.

Celý proces činnosti o.z. Škola – FLOREA garantuje prof. Ing. Anna Jakábová, toho času emeritná profesorka Katedry biotechniky zelene, na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre. Svoju profesnú dráhu venovala štúdiu okrasných rastlín rastlín s liečivými účinkami. Získala 3 medzinárodné projekty pre spoluprácu s Čínou, zamerané na genetické zdroje, alternatívnu medicínu a neskoršie na tradičnú čínsku medicínu/TČM/.Už viac rokov spolupracuje s čínskym lekárom, absolventom TČM, ktorého aktivity sú rovako smerované na činnosť Škola – FLOREA.
Copyright © Občianske združenie Škola – FLOREA    Všetky práva vyhradené.