Úvodtel. +421 908 766 400

prof.Ing. Anna Jakábová, CSc.

Dr. Li Jianzhong, lekár TČM

Občianske združenie Škola - FLOREA so sídlom Prietrž-Podhorie, nájdete v krásnom, tichom podhorskom, prostredí, v náručí čistej prírody. Tu sme založili medicínsku záhradu s liečivými rastlinami, pozostávajúcu z bylín a drevín slovenskej a čínskej proveniencie, s cieľom ich využitia pre harmóniu tela i duše. Myšlienka, vytvoriť bylinkovú záhradu v tomto prostredí, vychádzala práve z využitia prírodných podmienok , ktoré tu nachádzame a ktoré môžu poskytnúť pestovanie rastlín bez zásahu chémie, syntetických hnojív, postrekov ,ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu bylín. Celý proces činnosti o.z. Škola – FLOREA garantuje prof. Ing. Anna Jakábová, toho času emeritná profesorka Katedry biotechniky zelene, na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre. Svoju profesnú dráhu venovala štúdiu okrasných rastlín rastlín s liečivými účinkami. Získala 3 medzinárodné projekty pre spoluprácu s Čínou, zamerané na genetické zdroje, alternatívnu medicínu a neskoršie na tradičnú čínsku medicínu/TČM/.Už viac rokov spolupracuje s čínskym lekárom, absolventom TČM, ktorého aktivity sú rovako smerované na činnosť Škola – FLOREA.

Tak sme začínali

Aktualitytel. +421 908 766 400

V októbri 2020 otvárame 2-ročné štúdium Tradičnej čínskej medicíny, v Piešťanoch Informácie "0908 766 400

6.10. sme otvorili štúdium TČM,odbor Fytoterapia- jednoročné štúdium,prebiaha v hoteli Máj v Piešťanoch, s jednodňovým mesačným cyklom.

TERMíNY PREDNÁŠOK V ODBORE Fytoterapia, šk. rok.2019/2020
6.október 2019, 10.november 2019, 8.december 2019
19.január 2020, 16.február 2020, 15.marec 2020, 19.apríl 2020, 17.máj 2020, 21.jún 2020

Naše službytel. +421 908 766 400

Poskytujeme poradenstvo v tradičnej čínskej medicíne v oblasti:


Diagnóza -podľa TČM
Akupunktúra
Apiterapia -liečba včelími žihadlami
Fytoterapia
Semináre v oblasti dietologie podľa piatich elementov
Používanie liečivých rastlín domácej a čínskej proveniencie
Cvičenie Čchi-kung

Kontakttel. +421 908 766 400

Občianske združenie Škola - FLOREA
906 11 Prietrž, Podhorie č.260

tel: +421 908 766 400

921 01 Piešťany, Bratislavská 137

Občianske združenie Škola - FLOREA
906 11 Prietrž, Podhorie č.260

tel: +421(0) 908 766 400

e-mail: a.jakabova@gmail.com